Man: 8:00 – 18:00, Tirs: 8:00 – 18:00, Ons-Fred: 8:00 – 18:00, Lør-Søn: 10:00 – 18:00 (etter avtale)
Døgnbemannet telefon: Bestill time online

(kan også sende SMS)

Trekke visdomstann

Det er mange av oss som lurer på om en trenger å trekke sine visdomstenner og evt. når en skal gjøre det. Veldig ofte får visdomstenner ikke plass i kjevekammen og tannrekka. Slike visdomstenner kalles innkilte eller retinerte. Grunnen til dette har mest sannsynlig opphav i menneskers evolusjon gjennom tusenvis av år. Uansett årsak, kan slike innkilte visdomstenner forårsake mye smerte og tvinge deg til å dra på tannlegevakta.

Presser visomdstenner på de andre tennene?

Mange tror at retinerte eller innkilte visdomstenner er årsaken til at tennene lenger frem i tannrekka blir presset sammen og dermed skaper trangstillinger i fronttenner. Dette er ikke noe som er anerkjent og bekreftet i faglitteraturen. Majoriteten av alle studier gjort i dette emnet viser ingen forbindelse mellom retinerte visdomstenner og trangstilling av fronttenner (Klikk her for mer info).
Om du føler at tennene dine flytter på seg og de blir mer og mer trangstilte, så kan vi på Vinterbro Tannlegesenter gi deg forklaringen og løsningen som du ikke får eller finner noe annet sted. Ta kontakt i dag for en uforpliktende konsultasjon.

Hvorfor gjør det så vondt i eller rundt visdomstanna?

Det som derimot kan være et reelt problem med innkilte visdomstenner er det vi kaller «perikoronitt». Dette er en betennelse som oppstår rundt den delvis frembrutte kronen til visdomstanna. Når deler av tanna er dekket av tannkjøttet, blir det formet en «lomme» mellom tanna og tannkjøttet (Fig. 1). Denne lommen er et ganske så lukket rom der matpartikler og bakterier kan komme inn i.

Fig. 1

Når dette skjer, kan tannkjøttet bli svært betent. På utsiden kan tannkjøttet se rødt og hovent ut. I tillegg kan en oppleve utsiv av gul illeluktende væske fra lommen (puss) som er tegn på en infeksjon. Denne betennelsen kan også redusere gapeevnen betydelig. Noen vil også oppleve «dunkende smerter» som stråler opp mot hodet og andre retninger.
I slike tilfeller kan det være behov for bruk av antibiotika eller en grundig utspyling av den overnevnte tannkjøtt-lommen for å redusere hevelse og gjenopprette gapeevnen for så å trekke visdomstanna.

Må jeg trekke visdomstanna når jeg får vondt?

Betennelse i tannkjøttet rundt delvis frembrutte visdomstenner kommer som regel i bølger. Det vil si at smerten kan komme og gå med forskjellige intensiteter. Flere ting som er viktig i vurderng av behovet for å trekke visdomstann, er følgende:

  • Har det vært vondt og betent rundt visdomstanna før?
  • Er du over 20 år og visdomstanna har ikke brutt fullstendig frem?

Om svaret er «ja» på noen av disse spørsmålene, så er det sterkt anbefalt å trekke visdomstennene. Vi råder deg til å gjøre dette i så ung alder som overhode mulig. Fjerning av visdomstenner hos unge mennesker er svært enklere enn hos eldre. Risikoen for mulige komplikasjoner er også betydelig lavere.

Tanntrekking vs fjerning av visdomstenner

Det å trekke en tann kan være enten enkel eller komplisert avhengig av tiden tannlegen bruker på å få tanna ut. Som regel er trekking av en-rotede tenner veldig simpel og tar svært kort tid.

Jeksler lenger bak i munnen har flere sprikende røtter og dermed krever noe lengre tid å få ut. Visdomstenner regnes som en jeksel eller molar men kan variere en god del i anatomi. Noen visdomstenner har samlede og noen har flere sprikende røtter. Dette har mye betydning for hvor tidkrevende det blir å trekke tanna.

Veldig viktig å huske at våre pasienter SKAL ha det bra og behagelig i stolen mens vi jobber.

Viktig å merke seg at noen tenner som har stor skade der store deler av tanna allerede er smuldret eller fakturert vil kreve lengre tid å fjerne fordi det ikke er godt grep rundt tanna.

Vil trekking av visdomstenner gjøre vondt?

Hos oss er det vesentlig at trekking av tann går helt smertefritt både under og etter. Vårt prinsipp er at våre pasienter skal ha det bra både under og etter besøket deres.

Med dette som mål så har vi utviklet våre egne protokoller som sørger for at alle våre pasienter får førsteklasses behandling og oppfølging.

Våre pasienter kan i de aller fleste tilfellene dra på jobb samme dagen og leve helt normalt. Vi tar vare på våre pasienter som om det skulle være vår egen familie.

Har ikke tilgang til en tannlege – hva kan jeg gjøre selv ved smerter rundt visdomstanna?

Som tidligere nevnt er den endelige løsningen, å fjerne tanna. Studier viser at om du har hatt vondt og betennelse rundt din visdomstann så er det sikkert at du vil få smerter og problemer igjen på et eller annet tidspunkt i livet.

Men det er et par ting som du selv kan forsøke for å minske smerten og betennelsen på kort sikt (annet enn bruk av smertestillende). Dette er KUN for tilfeller der du ikke har tilgang til en tannlege.
Som tidligere nevnt hvis du kan se at tannkjøttet rundt visdomstanna er betent kan du finne nærmeste apotek og kjøpe følgende (Fig.2):

  • Skylle sprøyte (en vanlig 5ml eller 20ml sprøyte kan være nok)
  • Butt irrigasjonskanyle (kanylen må ikke være skarp)
  • Corsodyl (anti-bakterielt skyllemiddel)
Fig. 2

Fyll opp sprøyten med Corsodyl. Sett den butten kanylen på. Du kan bøye kanylen noe for bedre tilgang. Så kan du forsøke å komme inn under tannkjøttbiten som dekker deler av tannkronen med den butte kanyle. Dette kan være ubehagelig og i noen tilfeller ikke mulig grunnet stor dybde. Deretter kan du forsøke å spyle tannkjøtt-lommen godt med relativt høyt trykk.

Problemer innekilte visdomstenner kan forårsake

Retinerte visdomstenner kan i noen tilfeller spise opp roten på 12 års jekselen (Fig. 3). Vår erfaring viser at en slik skade ikke blir oppdaget i tide. Grunnet til dette er at mange tannleger når de tar standard røntgenbilder (såkalte bitewing bilder som er standard for rutinemessige kontroll(sjekk), tar de ikke bildet av lenger bak i munnen for å se baksiden av 12 års jeksel og noe av visdomstanna. Slik overser mange en potensiell skade visdomstanna kan påføre tanna foran.

Fig. 3

En kan forebygge slike skader ved å fjerne visdomstenner som er delvis frembrutt. I noen tilfeller, kan visdomstanna forårsake hull-dannelse på baksiden av 12 års jekselen (Fig. 4)

Fig. 4

Grunnen til at det oppstår hull på baksiden av 12 års jekselen er at det er tilnærmet umulig å fjerne plakk og matpartikler i det lille mellomrommet på en tilstrekkelig måte.

Hvordan trekker man en visdomstann som er begravd delvis eller helt i tannkjøttet/kjevebenet?

Her på Vinterbro Tannlegesenter har vi unik ekspertise på å trekke visdomstenner minst mulig invasivt.

Der flest tannleger henviser slike tenner til en oral kirurg eller opererer dem ut, gjør vi dette arbeidet minst invasivt som overhode mulig. En kirurgi for fjerning av en innekilt visdomstann vil som regel innebære å åpne opp tankjøttet som dekker over og rundt tanna og frese vekk benet som holder tanna på plass for så å fjerne tanna.
En slik operasjon som regel fører til hevelse og smerter i etterkant, noe som må kontrolleres med smertestillende, anti-inflammatoriske medisiner og antibioikum i noen tilfeller.

Vi på Vinterbro Tannlegesenter har unike instrumenter som kan grave tanna ut uten behov for oppfresing av benet rundt i de fleste tilfellene. Dette er en svært skånsom behandling. Etter dette kan pasienten som regel komme seg til jobb og hverdagen uten et eneste problem. Kostnanden for en slik behandling er betydelig lavere enn ved en kirurgi. Dette bildet (Fig. 5) viser hvor vanskelige tenner vi kan fjerne uten kirurgi:

Fig. 5

Kontaktskjema