Man: 8:00 – 18:00, Tirs: 8:00 – 20:00, Ons-Fred: 8:00 – 18:00, Lør-Søn: 10:00 – 18:00 (etter avtale)
Døgnbemannet telefon: Velg timen din selv online

(kan også sende SMS)

Tanngnissing / Tannpressing

Korte fronttenner i underkjeven grunnet slitasje

Veldig mange mennesker presser eller skjærer tennene mot hverandre. Dette er en en ubevisst skadelig refleks ved stress eller situasjoner som krever fysisk eller mental anstrengelse. En slik tannpressing eller gnissing kan ha store skadelige konsekvenser på tennene og generelle helsa over lengre tid.

Vi på Vintero Tannlegesenter har spesialisert oss på ulike typer bittfeil og kan hjelpe deg med å bli kvitt og forebygge de store plagene slike bittfeil fører til.

Utbredt problem men stor merkbar mangel på kunnskap:

Tannpressing eller tanngnissing er et svært utbredt problem. Vi mener at dette problemet ofte er underdiagnostisert, oversett og bagatalisert. Dessverre er det veldig lite kunnskap om dette og generelt bittfysiologi blant tannleger i Norge. Tannpressing eller gnissing er et sammensatt problem med psykosomatiske, motoriske og muskulære komponenter. Problemet er påvirket og styrt av mange faktorer som kosthold, søvnkvalitet, genetiske anlegg/tendenser, livsstil, livssituasjon og flere andre ting.

Vi på Vinterbro Tannlegeseter har tilegnet oss unik verdifull kunnskap i dette området gjennom årelang forskning, klinisk erfaring, investering av mye ressurser, og innhenting av unik lite kjent informasjon fra internasjonale fagmiljø. Dette er kunnskap som svært få tannklinikker i Norge kan tilby sine pasienter.

Forskjellen på tannpressing og tanngnissing (tannskjæring)?

Tannpressing er noe som er langt mer vanlig og utbredt enn tannpressing. Ved tannpressing, presser individet tennene bare sammen i vertikal retning. Altså samme retning der man gaper opp og lukker munnen. På engelsk heter dette da “teeth clenching”. Når tennene “gnikkes” mot hverandre i det horisontale plan enten “side til side” eller “fremover og bakvoer” så kalles det gnissing eller “teeth grinding” på engelsk.

Hvordan kan man vite at man presser eller gnisser tennene?

Folk flest er ikke klar over at de lider av tannpressing eller gnissing. Veldig ofte ser folk at det går biter av fortennene her og der men man er ikke klar over at dette ikke er akkurat normalt og det fins en bakenforliggende årsak.

Det er viktig å understreke at en stor majoritet av de som presser eller gnisser tennene er ikke klar over dette. Dette er fordi tannpressing eller gnissing er blitt en integrert vane i kroppen at man ikke forstår at man gjør det. Selv på dagtid er det veldig vanlig at tannpressere og gnissere gjør dette automatisk ved ulike situasjoner uten å være bevisst på dette.

Tannskjæring i søvne kan produsere lyd men det kan også være uten. Ting som avslører tannpressing/tanngnissing, er som følger:

Økt sensitivet i tennene:

Tannpressere og gnissere opplever veldig ofte økt sensitivtet i tennene. Man kjenner ising her og der uten noe tydelig forklaring. Veldig ofte når man står opp om morgen, kjenner man en merkbar ising i tennene i kombinasjon med ømhet i musklene i ansiktet.

Chipping eller slitasje i kanten av tennene:

Sylskarpe tannkanter

Ved regelmessig pressing eller gnissing knekker det til stadighet små biter fra tannkanter. Dette fører til sylskarpe rufsete kanter.

Ømhet i store muskler i ansiktet og tinning:

Det er ikke uvanlig at tannpressere og gnissere har muskel-dysfunksjon i ansiktet og kjeveledd. Dette kan manifestere seg i form av migrene-smerter. Man kjenner stor ømhet i store muskler i ansiktet og hodet ved massering eller dyp trykking av disse musklene (se bildet under). Ved massering (palpasjon) får man en følelse av “godt-vondt”.

Avvik i muskelvolum eller muskel-kontraktilitet:

Tannpressere og gnissere viser avvik i musklevolum eller mønsteret til muskelkontraksjonen. Dette er noe som kun en kompetent og kunnskapsrik tannlege kan registrere og gjøre pasienten obs på.

Dannelse av “søkk” i tannhalser i kombinasjon med tilbaketrekning av tannkjøtt: (abfraksjon)

Disse tannhalsskadene er kjent som “abfraksjon” og minner om et “styreskjær” (hakk) man lager med øks på trestammen ved trefelling. Veldig mange tannleger kaller dette “pusseskader” som er en fullstendig ukorrekt betegnelse.

Veldig vanlig med kneppe- eller knaselyder fra kjeveledd:

Det er veldig vanlig at tanngnissere og pressere opplever lyder fra kjeveleddet ved gaping eller lukking av munnen. Dette som oftest er en indikator på ubalanse og dysfunksjon i kjevemusklene eller skade på brusken (diskus) i kjeveleddet.

Hodesmerter som kan forveksles lett med migrene:

Tannpressere og gnissere har veldig ofte hodesmerter som lett forveksles med migrene. Vi på Vinterbro Tannlegesenter har sett over mange år at en god del av individer diagnostisert med migrene, faktisk lider at muskeldysfunksjon ifm kjeven og kjevemuskler (altså TMD-problematikk). Hode- eller muskelsmertene kan bli mer markante og svært plagsomme i kulde og lave temperaturer.

Bittet ditt kan ha en viktig rolle i din hodepine eller migrene

I vår verden er det veldig ofte at vi blir utsatt for store mengder stress hver eneste dag. Det er veldig få av oss som har gode teknikker for mestring av dette stresset. Veldig mange mennesker vil i slike sitasjoner presse tennene sammen. Over noe lengre tid kan denne utilsiktede refleksen føre til kroniske muskelknuter og spasmer. Dette på tur vil føre til slitasje og chipping av tenner.

Resultatet av dette i første omgang er veldig ofte oppståelse av fysiske og muskulære anspenninger i kjevens lukke- og styrende muskler i tillegg til musklene i hodet og nakken. Over tid kan man havne i en ond syklus av tannpressing eller gnissing. Da kan man kjenne tydelig ømhet og stølhet i ansiket og nakken. I senere faser av denne utviklingen vil det oppstå muskelsmerter i hodet som kan forveksles med migrene.

Som oftest er muskelplager i hodet, nakken, skuldrene og kjeven koblet sammen. Hvis man vil behandle muskelspenniger og komme seg ut av den onde syklusen, må en adressere dette som en helhet. Dette krever god langsiktig innsats fra pasientens og behandlerens side.

Når og hvordan skjer tannpressing?

Det å presse tennene sammen er svært utbredt blant alle oss. Det er veldig mange av oss som gjør dette ved stress og situasjoner som krever mental eller fysisk anstrengelse. Viktig å understreke er at dette er ingen sunn eller normal reaksjon. Mange unge mennesker er ikke engnag bevisst på at de gjør dette og det er enkelte som tror at dette er en normal mestringsteknikk. Mesteparten av denne skadelige refleksen finner sted i søvne uten at vi er klare over det. Sannheten er at denne reaksjonen er en skadelig refleks som etter en viss tid blir en uvane vanskelig å bli kvitt. Med andre ord, havner man i en ond syklus. Det vil sakte og sikkert knekke biter av tennene spesielt i fronten. Tennene får tynnere emalje og blir ofte veldig sensitive noe som paradoksalt nok fremprovoserer enda mer sammenpressing av tenner.

Hvor fort man kommer i denne onde syklusen, hvor mye og hvor intenst den enkelte blir affisert er avhengig av personens evne til å hamle opp med stress, fysisk eller mental anstrengelse på hverdagen og ikke minst hvor tidlig ens tannlege oppdager og behandler problemet. De av oss med dårligst mestringsevne vil følgelig også få større muskelplager og skader på tennene.

Den mer avanserte og viderekomne formen for denne refleksen er gnissing og skjæring av tenner. I denne fasen skjer store skader på tennene i løpet av kort tid.

Rufsete kanter grunnet chipping av tannsubstans

Skaden begynner med chipping av kanten av fronttenner. Man får rufsete, sylskarpe kanter på disse tennene. Jekslene lenger bak i munnen vil også miste sine naturlige topper (kusper) og groper. Dermed får man avflatede nedslitte tyggeflater.

Bruksisme

Stor attrisjon grunnet tannskjæring (bruksisme) over lengre tid

Bruksisme er da en sykelig (patologisk) intens form for tanngnissing som finner sted i søvne. Ifølge HELFO har bruksisme en psykisk komponent og må diagnostiseres av en psykolog; noe som er omdiskutert i det internasjonale fagmiljøet. Bruksisme fører til store skader på tenner og forårsaker attrisjon (mekanisk slitasje) av tenner.

Behandle tannpressing/tannskjæring ved å behandle og eliminere muskelspenninger

Om man ønsker den mest optimale behandlingen, må man gjøre følgende:

Få fremstilt en god og tilpasset bittskinne hos tannlegen

Å fremstille en optimal bittskinne er en vanskelig jobb og krever en del arbeid fra tannlegens side. Vi på Vinterbro Tannlegesenter får veldig mange henvendelser om at pasienten tidligere har fått en bittskinne som har vært helt ubrukelig og at pasienten ikke engang har klart å ha skinna i munnen for mer enn 1 natt. Tilnærmet alle disse henvendelsene dreier seg om en standard stabiliseringsskinne som de fleste tannleger lager (fig. 2).

Dette bittskinne-designet er svært ubehagelig å ha i munnen. En stor majoritet av pasienter klarer ikke å bruke denne typen bittskinne over lengre tid. Grunnet til dette er at skinna legger mye press på tennene og gir følelesen av at tennene er i spenn/klem på samme måte som en tannregulering. De som klarer å bruke den vil som regel ikke bli kvitt problemet sitt. Tvert imot kan de i verste fall få verre parafunksjon (ugunstig overaktivitet) i tyggemusklene.

Det fins veldig mange typer design for bittskinner (night-guards) og det som er av enorm betydning er at bittskinna er nøyaktig tilpasset i bittet og at den er komfortabel å ha i munnen. De fleste av pasientklagene som vi mottar går ut på at bittskinna som pasienten har fått hos annen tannlege, er veldig stram og at pasienten ikke klarer å slappe av med skinna i munnen.

Vi på Vinterbro Tannlegesenter fremstiller skinner med et annerledes eget utviklet design som fungerer fantastisk og er faktisk behagelige å ha i munnen. Så lenge en kjenner press og ubehag fra et fremmedobjekt i munnen, klarer ikke musklene i ansiktet å slappe virkelig av. Ta kontakt i dag for en konsultasjon.

Passivt strekk av tygge- og styrende muskler – i kombinasjon med massasje

Alle de musklene som beveger kjeven må strekkes på en passiv måte. Det betyr at en skal bruke hånda til å dra i de affiserte musklene for å få musklene til å løsne og komme ut av kronisk kontraksjon. Dette vil over tid bidra til å fjerne muskelknuter og spasmer. Strekkøvelser må gjøres slavisk hver eneste dag om en skal se noe effekt. For å få enda større effekt kan man kombinere strekk med massasje av de ømme musklene i ansiktet.

Være klar over hvor tennene er til enhver tid

I den våkne delen av dagen, må en være klar over hvor tennene er til enhver tid. Man skal huske på at tennene skal ikke være i kontakt med mindre man spiser.

Det å være klar over at tennene skal være fra hverandre og ikke touche. Det er veldig ofte at vi presser tennene sammen hver gang vi er stresset eller skal konsentrere oss om en anstrengende oppgave. I slike situasjoner er det viktig å være klar over at tennene ikke skal i hop.

Meget viktig med god søvnkvalitet

Å sove dypt og tilstrekkelig er en mangelvare i vår verden. Det er veldig mange faktorer som kan gjøre at vi ikke får en god dyp søvn. Faktorer som angst, stress, inntak av stimulerende virkestoffer som koffein, nikotin, alkohol og andre sterke konsentrerte næringsstoffer eller andre stimuli som lys fra mobilskjerm før leggetid vil svekke søvnkvaliteten.

De fleste av oss kan ikke bedømme godt nok om søvnen vår har vært bra nok. Dermed kan det være veldig bra å få en utredning av søvnkvaliteten. Dette er rutinemessig test som man kan gjøre etter samtale med sin fastlege.

Redusere stress og angst på hverdagen

Dette er kanskje det viktigste i hele denne problemstillingen. Å redusere stress og angst er selvfølgelig lettere sagt enn gjort men det fins enkle ting som kan redusere stress og uro. Stor majoritet av studier i denne sammenheng viser at trening og sportsaktiviteter er meget effektive i å redusere stress og angst (1,2)

Alle disse overnevnte punktene er viktige om man skal ha den mest optimale behandlingen av tannpressing og tanngnissing/tannskjæring). I mange kliniske situasjoner blir vi nødt til å behandle problemet med tennene direkte og isolert uten å ta hensyn til alt det andre. Denne behandlingen er selvfølgelig ikke den aller beste men det er en fin kortsiktig løsning.

Endre kosthold og livsstil

Her er har vi meget unik kunnskap i hva som har betydning, kan forverre eller til tider forårsake tannpressing og gnissing. Denne informasjon får du kun hos tannlegene våre i tannlegestolen.

Referanser:

Kontaktskjema