Man: 8:00 – 18:00, Tirs: 8:00 – 20:00, Ons-Fred: 8:00 – 18:00, Lør-Søn: 10:00 – 18:00 (etter avtale)
Døgnbemannet telefon: Velg timen din selv online

(kan også sende SMS)

Bittskinner – Nattgom

Bittskinner er et stort fagfelt. Men det er dessverre usedvanlig lite kunnskap blant tannleger flest i Norge når det gjelder bittskinner eller bittfysiologi generelt. Vinterbro Tannlegesenter er blant de færreste tannklinikker i Norge som har brukt store ressurser på forskning og fremstilling av bittskinner som virkelig fungerer og som kan brukes med høyeste komfort for pasienten.

Hva er en god bittskinne?

 • Komfort og sitte-evne/hold (retensjon):

En bittskinne brukes som oftest når pasienten sover. Hvis bittskinnen som pasienten har i munnen ikke er komfortabel nok, vil ansiktets og kjevens muskler aldri klare å slappe av. Dette er det største problemet med bittskinnene som 99% av tannleger leverer til sine pasienter. Komfort til disse skinnene er så lav at det er få som klarer å bruke skinna utover 1 natt. Hvis skinna sitter altfor hardt vil den aldri ha god komfort og hvis den har veldig løs passform, vil skinna aldri holde seg på plass i munnen, da vil den bare falle ut. Så en av de viktigste trekkene ved en optimal bittskinne er den perfekte balansen mellom sitte-evne og brukskomfort.

 • Rehabiliterende effekt:

En effektiv bittskinne MÅ hjelpe til med å rehabilitere stramme ømme kjeve- og hodemuskler. Dette skal da redusere og på sikt eliminere tannpressing og tanngnissing. Dette kalles “deprogrammer”-funksjon. Hos de med tannpressing og gnissing har kjevemuskler fått en “gal eller ukorrekt” muskelhukommelse. Dette innebærer at musklene er i en stadig kontrahert tilstand og denne kontraherte formen er musklenes “baseline”, altså “ukorrekt muskelhukommelse”. Det er denne muskelhukommelsen som til stadighet får tennene sammen og får dem til å slites mot hverandre. En optimal skinne skal “nullstille” eller slette denne hukommelsen. Dette konseptet er tilnærmet ukjent for tannleger flest. Vi på Vinterbro Tannlegesenter er stolte over å ha den beste og mest komplette kunnskap når det gjelder rehabilitering av muskulare komponenten av TMD.

 • Forhindring av tannskader grunnet gnissing eller overaktivitet av kjevemuskler i søvne:

En god bittskinne skal samtidig beskytte tennene mot skader som pasienten selv måtte påføre sine tenner grunnet stor muskelaktivitet i kjeven gjennom natta.

 • Stabilisere tennene og forhindre forflytting av tenner

En annen viktig fuksjon av en bittskinne er å holde tennene på plass. Dette kan være av stor betydning for de som har vært gjennom en kjeveortopedisk behandling (tannregulering).

Hvem trenger bittskinne?

Det fins mange typer bittskinnedesign for forskjellige problemstillinger. Men de som har stor nytte av en bittskinne er:

 • De som gnisser eller presser tennene på dagtid eller om natta
 • De med stramme anspente muskler i hode eller nakke
 • De som har vært gjennom stor protetisk behandling (fått mange kroner, fasetter, skallkroner, større broer
 • De som lider av migrenesmerter får også god nytte en av god “deprogrammerende” bittskinne
 • De som har stor tungepress eller tommelsuging (modifisert bittskinne)
 • De med sur oppstøt (minsker syreskaden på tennene) gjennom natta
 • De med diagnostisert “anterior dislosert diskus” (de med kneppelyder ved gap eller lukking med/uten kjevelåsing)

Forskjellige typer bittskinne

Av de forskjellige typene skinnedesign kan en nevne:

Standard stabiliseringsskinne eller stabiliseringsplate (med eller uten myk innside)

Denne typen skinne er vanligste designet i Norge levert av tannleger flest. Med denne skinna vil tennene føles i stor klem og pasienter oftest rapporterer følelesen av at tennene flytter på seg. Dette er ikke fordi skinna skal sitte fast men det er fordi akrylmaterialet som blir brukt for fremstilling av skinna krymper noe under herdeprosessen. Dette vil overføre store krefter på tennene i munnen når skinna sitter oppå tennene. Dette medfører stor ubehag for pasienten. I slikt design, er alle underkjevetennene i kontakt med plata når pasienten lukker munnen (skal i prinsippet gjøre det men det blir sjeldent kontrollert eller justert av tannlegen som leverer skinna). Denne typen skinne er i beste fall kun for kortsiktig beskyttelse av tenner mot frakturer og brekkasje. På lang sikt vil denne skinna føre til enda større musklerproblemer.

Denne typen bittskinne kan lages med myk underside (siden som sitter tett mot tennene). Denne modifiseringen vil forbedre brukskomforten men samtidig vil forverre muskelaktiviteten og følgelige forverre pressing og gnissingen om natta over lengre tid. Dette er fordi kjevemuskler er veldig glad i myke støtdempende kontaktflater. Der kontaktenflaten gir noe etter grunnet myk underside vil kjeven og kjevemusklene presse enda mer og oftere mot flaten. Dette vil absolutt ikke hjelpe mot den muskulare komponenten av TMD. Av samme grunn, er myke bittskinner fullstendig verdiløse og potensielt skadelige.

Shoreplate eller anterior open design

Dette designet er et gammelt svensk design som definitivt er et bedre alternativ til standard stabiliseringsskinne fordi skinna ikke “låser” tennene. Denne skinna dekker ikke leppesiden av tennene. Dermed blir ikke tennene “omfavnet” av et krympende akrylmateriale. Denne typen skinna holdes på plass med forskjellige typer metal-armer. Ulempen med denne skinna er fortsatt ubehaget disse metal-armene forårsaker for noen pasienter. Samtidig vil ikke en shoreplate adressere den muskulære komponenten av TMD (tannpressing/tanngnissing).

Kontaktskjema