Man: 8:00 – 18:00, Tirs: 8:00 – 20:00, Ons-Fred: 8:00 – 18:00, Lør-Søn: 10:00 – 18:00 (etter avtale)
Døgnbemannet telefon: Velg timen din selv online

(kan også sende SMS)

Tannimplantat

Tannimplantat i titan

Implantat eller tannimplantat er en fin løsning for erstatning av tapte tenner og gjenopprette et naturlig smil og god bittfunksjon. Om du vurderer å sette inn en ny tann, må du huske at dette er en behandling som MÅ planlegges og utføres av en dyktig spesialist og ikke en allmenn tannlege. Nyere forskning har vist at det kan være store problemer med implantatbehandling dersom det utføres uten grundig planlegging og tilstrekkelig vedlikehold. For de fleste vil tap av tenner ha en negativ virkning på livskvalitet og selvfølelsen.  

Hva er tannimplantat?

Et tannimplantat er en titanskrue som plasseres i kjevebenet under en tannkjøttoperasjon. Det brukes deretter som en pilar for å feste en kunstig tannkrone på toppen av implantatet. Etter operasjonen vil implantatet etterhvert gro fast i kjevebenet og bli et stabilt fundament for ny tannkrone eller bro. Kronen eller broen skrues fast på tannimplantatet når dette har festet seg i benet og er godt integrert. Implantatbehandling kan utføres i både over- og underkjeve. Titanimplantater kan også brukes som feste til løse gebisser, slik at den sitter mer fast.

Implantater kan dermed benyttes til å erstatte en enkelt tann eller flere manglende tenner. Uansett omfang og årsak til ditt tanntap anbefaler vi deg å bestille time for en uforpliktende undersøkelse og vurdering. Våre tannleger/spesialister vil hjelpe deg med et godt behandlingsforslag og gi deg informasjon tilpasset dine behov inkludert stønadsordninger fra HELFO (folketrygden).

Hvem kan få implantater?

Alle som har nok tykkelse og kvalitet på kjevebenet til å tåle tannimplantat, kan få det. Tannlegen vil ta oversiktsrøntgen og eventuelt 3D-røntgen. Høy alder har ingen direkte betydning for om du kan eller ikke kan få implantater. Spesialisten vil vurdere hvert enkelt tilfelle og komme med anbefalinger ut fra dine munnforhold og helsetilstand.

Er det trygt å få satt inn tannimplantater?

Implantatbehandling er omfattende og krever erfaring og kompetanse hos tannlegen/spesialisten for at det skal være trygt for pasienten. Ved Vinterbro Tannlegesenter utfører vi flere hundre implantatbehandlinger hvert år. Vi bruker utelukkende anerkjente implantatsystemer med lang klinisk dokumentasjon, og hvor dette er rapportert med tilfredsstillende resultater i vitenskapelige studier. Implantatbehandling utført etter disse prinsippene har en meget god langtidsprognose og fungerer bra i mange år. Det forventes imidlertid at selve kronen/broen på toppen av implantatet slites i takt med egne tenner og har behov for omgjøring etter i gjennomsnitt 15 år.

Det er viktig å være klar over at implantater kommer i flere utførelser og kvaliteter, og at ikke alle, spesielt i utlandet, bruker anerkjente og godkjente systemer. Ulempen med ikke anerkjente materialer er at man ikke har mulighet til å få gjort reparasjoner hjemme i Norge dersom det oppstår problemer etter en implantatbehandling utført i utlandet. Norsk pasientskadeerstatning gjelder heller ikke for behandling utført i utlandet. Det er også svært viktig at pasienten får tilbud om og forholder seg til oppfølgingsregime som spesialisten foreskriver.

Hva er fordelen med tannimplantat versus tannbro?

Innsetting av implantater gjøres uten at friske tenner slipes. Det er i motsetning til en bro, der man må beslipe nabotennene for å få feste. Implantatene sitter godt fast i kjevebenet, og noen studier tyder på at de kan forhindre fremtidig svinn av dette benet. Kjevebenet vil ellers minske ettersom det ikke lenger får tyggebelastning gjennom en tann.

Informasjon etter endt implantatbehandling

Implantatbehandling i dag, etter godkjente metoder og utført av en spesialist med god kompetanse, gir et veldig godt langsiktig resultat både estetisk og funksjonelt. Alvorlige og omfattende komplikasjoner er relativt uvanlige dersom forutsetningene er gode. Men, som ved all annen medisinsk behandling er det flere faktorer som kan føre til problemer. Av de faktorene som kan redusere sjansene for vellykket prognose, er tannkjøttsykdom (periodontitt), nedsatt immunforsvar og røyking. Røykeslutt anbefales før en implantatbehandling.

Etter endt implantatbehandling er du avhengig av tett oppfølging. Det innebærer regelmessige kontroller hos tannlege eller tannpleier resten av livet, for å forebygge komplikasjoner da de sjelden gir merkbare symptomer før ting har gått for langt. Kontrollintervallene tilpasses individuelt og hyppigheten økes hvis det observeres mangelfull tannpuss eller betennelse i tannkjøttet. For mange anbefaler vi kontroller hver 3–4 mnd. Da vil vi oppdage betennelser og komplikasjoner tidlig, slik at vi kan anbefale tiltak for å begrense skadene. Går det for lang tid før man oppdager problemene, hender det at implantatene kan gå tapt.

Det du som pasient kan gjøre, er å være nøye med tannpussen og renholdsrutinene dine. Dette forebygger betennelse rundt implantatene. Vi anbefaler grundig tannbørsting 2 ganger daglig samt bruk av mellomromsbørster som gjør det rent helt nede ved tannkjøttskanten og rundt implantatskruen. Dine daglige rutiner for puss av implantater hjemme i tillegg til profesjonell rengjøring på tannklinikken øker levetiden på implantatene dine. Du vil få informasjon og opplæring i hvordan du kan utføre det daglige munnstellet.

Betennelse kan ødelegge kjevebenet

På samme måte som egne tenner kan det oppstå betennelse med festetap rundt et implantat (periimplantitt), og det er ikke alltid at pasienten selv legger merke til denne betennelsen. Blir denne betennelsen stående ubehandlet er sjansen stor for at implantatet tapes. Pasienter som tidligere har hatt eller har periodontitt har en svekket prognose for «overlevelse» av implantatet enn pasienter uten periodontitt.

Økonomiske støtteordninger

De som har mistet tenner på grunn av tannkjøttsykdom eller ulykke, og de som har en medfødt mangel på tenner har krav på trygderefusjon ved tannbehandling.

Vår klinikk er godkjent av for å utføre implantatbehandling på pasienter som er berettiget til økonomisk støtte fra HELFO. Vi kan utføre både den kirurgiske og protetiske del av behandlingen. Våre behandlere har direkteoppgjør med HELFO, noe som betyr at du som pasient slipper å forskuttere folketrygdens andel. Du gjør altså kun opp for egenandelen og slipper derfor å legge ut refusjonsbeløpet.

Bestill time for konsultasjon om tannimplantater!

Referanser:

Kontaktskjema