Man: 8:00 – 18:00, Tirs: 8:00 – 20:00, Ons-Fred: 8:00 – 18:00, Lør-Søn: 10:00 – 18:00 (etter avtale)
Døgnbemannet telefon: Velg timen din selv online

(kan også sende SMS)

Tannlege – Slik finner du den beste

dyktige tannleger finner du her

Har du noengang tenkt på hvordan du kan finne en tannlege du kan stole på? Stoler du på tannlegers anmeldelser online og tenker at det er vel til å stole på? Her skal vi fortelle deg hvordan man finner de beste tannlegene.

En god tannlege må være en god samvittighetsfull empatisk ansvarsfull person

For mange er valg av tannlege noe personlig. Dette er grunnet essensen av tannlegearbeid. Når en skal få behandling i munnen så må en god grad av tillitt til. Det handler om tillitt til at tannlegen har pasientes beste, helse i tanken. Man skal ha tillitt til at tannlegen og behandleren tar hensyn til hele pasienten. Økonomi er en god del av dette. Pasinten må stole på at behandleren er der for å hjelpe han/henne og ikke bare er ute etter å tjene penger. Så det å vite om prioriteringene til behandleren utgjør en stor del av den tillitten som mennesker trenger å ha i møte med en privat helseyter.

Så en god tannlege skal ha penger og inntjening som den aller siste prioritering i sin praksis. Det er først da pasienten kan stole fult på tannlegen. Dette forutsetter at personen som jobber i munnen din er en person med enorm empati for deg som person. Det forutsetter at han/hun tar hensyn til ditt beste, din økonomi, dine tenner, dine bekymringer og dine ønsker.

Et annet viktig kriterie og indikator av en god tannlege er at han/hun har enorm yrkesstolthet og elsker det han/hun driver med. Når tannlegen har bygget og laget en krone for deg, skal han/hun føle enorm stolthet i det fantastikse arbeidet han/hun har skapt. Når gode tannleger trekker en vanskelig visdomstann, skal han/hun føle enorm stolthet når du ikke opplever noe som helst ubehag eller smerter i etterkant av behandlingen. Han/hun skal føle enorm lykke når du ikke ser den estetiske fyllingen eller oppbyggingen på dine fortenner fordi fyllingene er så naturtro at de går i ett med tannene dine.

Online-anmeldelser eller anbefaling gjonnom “jungeltelegrafen”

Det å undersøke online-anmeldelser av tannleger og tannklinikker er veldig god start når du skal velge din tannlege. Men det er på ingen måte pålitelig kriterie alene. Fordi hvordan vet du at anmeldelsene er genuine og ikke kjøpt? Hvordan vet du at anmeldelsene er organiske og ikke skrevet som motytelse for en rabatt eller andre frynsegoder? Hvordan vet du at anmeldelsene ikke er skrevet av en utvalgt del av kundene? For eksempel, er det ikke uvanlig at tannleger spør sine mest fornøyde pasienter om å skrive anmeldelser for dem. Syns du at dette er representativt for hvordan tannlegen egentlig er?

Så online-anmeldelser er bare en start. Neste informasjonskilde når en skal velge en tannlege, er “jungeltelegrafen”. Dette er da typisk anbefaling fra en bekjent, familiemedlem eller venn som har vært på besøk hos en gitt tannlege. Dette kan være noe mer pålitelig men fortsatt ikke helt sikker ting å gå etter fordi ingen har like tenner med likt behov for behandling. Altså er det ikke sikkert at vennen eller ektefellen din fikk den samme behandlingen som du kanskje trenger.

Velge tannlege utifra hvor imponerende og fancy kontoret er

Dette er en av de aller største tabbene mange mennesker gjør. Dette er en veldig kjent strategi for mange turist-tannklinikker i utlandet. De vet bevisst at de kan skape illusjon av overlegenhet om de bruker den mest fancy hakedroppende innredning, dekor og utstyr. Det er veldig mange som lar seg lure av en fantastisk ekstraordinært innredet klinikk. Dette er nok til å få folk til å glemme alt om dentalt arbeid som foregår i munnen. For det er mange som automatisk tenker: “det er umulig at en slik tannklinikk og tannlege leverer et dårlig arbeid”. Folk flest blir overrasket når de finner ut at dette er langt fra sannhet i virkeligheten. Tenk deg følgende: – hvis tannlegen er så flink og dyktig, hvorfor i alle dager må de importere pasienter fra utlandet? Har de ikke nok pasienter i det landet de befinner seg i? Gode tannleger har nok pasienter og tjener godt der de er.

En god grunn for at de importerer pasienter fra land som Norge er at de kan tjene rimelig gode penger for de tar høyere priser enn det de tar av lokale pasienter. Disse turistklinikkene hyrer som regel ferske unge underbetalte tannleger som ikke har store forventninger til lønn og fordi det er altfo lite jobb for dem ellers i det landet der klinikken er. Pasienter fra utlandet med stort behandlingsbehov er ideelt for disse klinikkene som er basert på kun business og ikke helsehjelp. En ting til som er ideelt er at pasientene kommer til å reise vekk til sitt eget hjemland og når det leverte arbeidet går i stykker og mislykkes etter noen år så er det lite sannsynlig at pasienten kan komme seg tilbake der og da til tannlegen som gjorde jobben i et fremmed land. Og da har tannlegen ryggen fri mens klinikken har tjent pengene sine. Erfaringen vår viser at folk flest velger å ikke dra tilbake når de ser at arbeidet ikke holdt som lovet og forventet.

Det er også meget viktig å understreke at stort behandlingsbehov krever alltid lang tid dersom arbeidet skal utføres med høy kvalitet, omhu og god oppfølging. Dette er tiden som pasienten ikke har når en er på ferie i noen uker. Dermed er det umulig å innfri det store behandlingsbehovet med høy kvalitet i løpet av noen 1-2 uker.

Visste du at en god krone eller bro har gjennomsnittlig levetid på 25-30 år? Er dette noe turist-tannlegen kan levere?

En god tannlege

En god tannlege har veldig mange fellestrekk med en god håndtverker. En god tannlege bruker god tid til:

  • å høre på dine tanker og synspunkter
  • å forklare alt grundig og transparant på forhånd
  • å avklare kostnader på forhånd
  • å forklare årsaksammenhenger på forhånd
  • å forklare mulige utfall etter enhver behandling
  • å forebygge tannproblemer med grundig informasjon

En god tannlege SKAL vise deg visuelt og med bilder hvordan tennene dine er og hvordan du selv kan forebygge problemer fremover. Tannlegen skal ikke være redd for å vise deg bilder av ting han eller hun har gjort og dokumentert. De beste tannlegene dokumenterer alt det de gjør med gode tiltrekkende bilder og de viser deg arbeidene med stolthet for å vise deg hvordan ting skal gjøres. En dyktig tannlege er ikke redd for å ta bilder av det han eller hun har gjort på dine tenner og vise deg “før og etter”-bilder og påpeke hvor flott arbeidet ble.

Selv en god tannlege som streber etter perfeksjon kan levere arbeid som han/hun ikke blir helt fornøyd med fra tid til annen. Dette er noe en god ansvarsfull tannlege informerer pasienten om og tilbyr omgjøring av arbeidet uten kostnader for pasienten. Hvor mange tannleger kjenner du som har denne egenskapen?

En god tannlege trenger ingen innholdsløs digital PR-fløff som mange store tannklinikker driver med.

“The proof is in the tooth and in the service”

De største tannklinikkene i våre dager driver med business og ikke helsehjelp og godt håndtverk. De hyrer pene snille unge ferske kvinnelige tannleger som er “fantastisk for business”. Slike tannleger som regel har lave provisjoner (største delen av innbetalte summen går til klinikken) med mindre de overbehandler pasientene for å kompensere for den lille andelen de sitter igjen med. Dessuten hvem liker ikke å ha en pen ung behandler?! Unge ferske tannleger som regel er mest interessert i å jobbe i storbyer og siden konkurransen er så høy i storbyer, har de stor tilbøyelighet til arbeidsforhold som historisk sett har vært tannleger uverdig.

En god tannlege eier eller deleier klinikken der han/hun jobber og dermed har direkte interesse i å ta vare på sitt og samtidig klinikkens omdømme. En slik eierskap fjerner mye av det finansielle motivet for å overbehandle.

Tett og ansvarsfull oppfølging av tannlegen

En god tannlege skal alltid følge pasienten opp etter noe større behandlinger uansett. Om det skulle oppstå noe uforventet i etterkant av en behandling, som for eks. ubehag eller vondt, vil en god tannlege følge pasienten opp tett og med den største ansvarsfølelsen. En virkelig dyktig tannlege er trygg på det han/hun har gjort og tar fult ansvar om noe uforventet skulle oppstå. Om tannlegen ser at han/hun har gjort en feil (noe absolutt alle gjør), er tannlegen etisk sett forpliktet til å fortelle pasienten om dette og ta fulle ansvaret for det. Har tannlegen din så sterk etikk?

Kontaktskjema